Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν. Κύπρου

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την περασμένη βδομάδα την πρόταση ίδρυσης της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Graduate School) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάμεσα στους στόχους της Σχολής είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, η προσέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο και η ενδυνάμωση της έρευνας.

Comments are closed.